Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W piątek, 18 czerwca, podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, będącego podsumowaniem pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski wręczył Pani Hannie Chojnowskiej akt powołania na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora szkoły.
Pan Mateusz Miłoszewski wręczył również nagrodę Burmistrza Miasta Pułtusk Pani Teresie Piotrowskiej pełniącej obowiązki dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie w roku szkolnym 2020/2021 i podziękował jej za podjęcie się pełnienia tej funkcji w trudnym okresie panowania pandemii.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku