Facebook
Facebook
YouTube

W piątek, 27 listopada, została położona druga warstwa nakładki bitumicznej na ulicy Bartodziejskiej. Trwają prace wykończeniowe. Wkrótce nastąpi odbiór robót.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku