Poglądowo-praktyczne szkolenie dla organizacji pozarządowych, w tym podmiotów ekonomii społecznej 4
Facebook
Facebook
YouTube

22 lutego Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi przeprowadzili w pułtuskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego szkolenie przewidziane dla organizacji pozarządowych, w tym dla podmiotów ekonomii społecznej, z obszaru subregionu ciechanowskiego. Intensywne 4-godzinne szkolenie, z zakresu umiejętności zarządzania projektem, zostało zorganizowane w ramach projektu Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim. Goszczących w Pułtusku szkoleniowców i słuchaczy w imieniu Burmistrza Wojciecha Gregorczyka przywitała Dorota Sobotka Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku