Podziękowanie dla współorganizatorów, sponsorów, sponsorów strategicznych i wszystkich osób i podmiotów których zaangażowanie, praca i pomoc umożliwiły wspólne świętowanie podczas XXVI Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza (baner)
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Organizatorzy XXVI Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza: Rada Miejska w Pułtusku, Burmistrz Miasta Pułtusk, Akcja Katolicka przy Parafii św. Mateusza w Pułtusku składają serdeczne PODZIĘKOWANIE współorganizatorom, sponsorom strategicznym, sponsorom oraz wszystkim osobom i podmiotom, których zaangażowanie, praca i pomoc umożliwiły wspólne świętowanie podczas XXVI Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza.
Dziękujemy mieszkańcom, gościom i delegacjom z miast partnerskich za przyjęcie naszego zaproszenia do uczestnictwa i aktywnego włączenia się w odbywające wydarzenia. Dzięki Państwu
i dla Państwa widzimy sens wysiłku wkładanego w organizację tego największego i najważniejszego miejskiego przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku