PODZIĘKOWANIE Starosty Pułtuskiego i Burmistrza Miasta Pułtusk za pomoc w organizacji Spotkania Wigilijnego 2
Facebook
Facebook
YouTube

Starosta Pułtuski, Burmistrz Miasta Pułtusk składają serdecznie podziękowanie za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie oraz udział w Spotkaniu Wigilijnym dla mieszkańców miasta i powiatu pułtuskiego:

Starostwu Powiatowemu w Pułtusku
Urzędowi Miejskiemu w Pułtusku
Księdzu Infułatowi Wiesławowi Koskowi
Miejskiemu Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku
Zarządowi Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Pułtusku
Ochotniczym Strażom Pożarnym w: Pułtusku, Płocochowie, Przemiarowie, Kacicach, Grabówcu, Grominie, Lipnikach Starych, Głodowie, Trzcińcu
Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku
Straży Miejskiej w Pułtusku
Nadleśnictwu Pułtusk

Kołom Gospodyń Wiejskich w: Białowieży, Głodowie, Grabówcu, Grominie, Kleszewie, Lipnikach Nowych,„Narew” w Kacicach, „Niezapominajki” w Lipnikach Starych, „Moszynianie” w Moszynie, „Kwiaty we Włosach” w Trzcińcu
Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej OSP w Grabówcu
Domom Pomocy Społecznej w: Obrytem, Ołdakach, Pułtusku
Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Pułtusku
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnemu w Pułtusku
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” – Dom Polonii w Pułtusku
Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Anny Karłowicz w Pułtusku
Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o.
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pułtusku
„Milord” Hotel & Restauracja sp. z o.o. w Kleszewie

Żłobkowi Miejskiemu w Pułtusku
Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku
Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku
Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im.Tadeusza Kościuszki w Pułtusku
Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku
Publicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie
Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Przemiarowie
Liceum Ogólnokształcącemu im. Piotra Skargi w Pułtusku
Zespołowi Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku
Zespołowi Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku
Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Pułtusku
ZPiT “Polanie znad Dniepru” z Kijowa
Artystycznemu Zespołowi Estradowemu przy MCKiS w Pułtusku