Podziękowanie dla Partnera oraz Współorganizatorów Gminnego Dnia Dziecka (baner)
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Samorząd Gminy Pułtusk składa serdeczne PODZIĘKOWANIE

Partnerowi :
Grupie POLMLEK sp. z o.o.

Współorganizatorom :
Przedszkolu Miejskiemu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku
Przedszkolu Miejskiemu Nr 5 w Pułtusku
Żłobkowi Miejskiemu w Pułtusku
Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. J. Lelewela w Pułtusku
Miejskiemu Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pułtusku
Fuks Brix Pułtusk,
Klubowi Sportowemu Semiramida,
MLKS Nadnarwianka Pułtusk,
UKS Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk,
Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Hotelowi Zamek Dom Polonii w Pułtusku – Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”
Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku
ZOSP RP Oddziałowi Miejsko-Gminnemu w Pułtusku – OSP Trzciniec
Pułtuskiemu Klubowi Wodniaków
Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Pułtusku
Muzeum Regionalnemu w Pułtusku

za zaangażowanie, pracę i pomoc, które umożliwiły wspaniałą zabawę
i wspólne świętowanie GMINNEGO DNIA DZIECKA 2023