Facebook
Facebook
YouTube

Straż Miejska w Pułtusku składa serdeczne podziękowanie Panu Adamowi Maickiemu – Radnemu Rady Miejskiej w Pułtusku, Przewodniczącemu Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, za przekazanie 100 kilogramów suchej karmy na rzecz bezdomnych psów znajdujących się pod naszą opieką. To godna uznania troska o potrzeby naszych podopiecznych.

Straż Miejska w Pułtusku