Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Chylę czoła przed wszystkimi służbami, instytucjami i osobami, które 29 grudnia 2021 r. wzięły udział w akcji gaszenia pożaru budynku wielorodzinnego w Pułtusku przy ulicy Traugutta 26 oraz udzieliły poszkodowanym niezbędnej pomocy.

Doceniam Wasz trud, poświęcenie i ofiarność, gdyż przyczyniliście się w ten sposób do skutecznej walki z żywiołem i do wszechstronnego zaopiekowania się ludźmi, którzy niespodziewanie znaleźli się w dramatycznej życiowej potrzebie. Dzięki Państwa wysiłkowi udało się szczęśliwie uratować z pułapki zagrożenia życia wszystkich mieszkańców budynku przy ulicy Traugutta 26. Wasze zaangażowanie ułatwiło sprawne zażegnanie zaistniałej sytuacji kryzysowej.

Szczególne słowa uznania i podziękowania kieruję do strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z Pułtuska i Warszawy oraz zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej z Pułtuska, Głodowa, Pokrzywnicy, Trzcińca, Pniewa, Obrytego, Grabówca, Kacic, Winnicy, i Przewodowa. Kieruję te słowa również do policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku oraz pracowników Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego. Dziękuję Zespołowi Ratownictwa Medycznego, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Pułtusku, zarządom oraz pracownikom spółek komunalnych Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o., dyrektorom i pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki.

Jestem dumny, że w tak trudnych chwilach mogłem liczyć na Państwa pomoc i poświęcenie.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Gregorczyk