Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W trakcie robót drogowych prowadzonych na ulicy Świętojańskiej okazało się, że stan przyłączy wodociągowych jest katastrofalny i występuje ryzyko częstych awarii. Konieczny zatem stał się remont przyłączy, tym bardziej, że ma to związek z postępem budowy nowej nawierzchni jezdni z kostki granitowej oraz chodników z płyty granitowej. Okazało się niezbędne ograniczenie dostawy wody do kilku posesji przy ulicy Świętojańskiej. Dzięki dobrej organizacji prac remont przeprowadzono błyskawicznie i udało się ograniczyć przerwę w dostawie wody do jednego dnia – 25 marca br. w godzinach 9.00 – 14.00.
Na czas przerwy zorganizowano punkt poboru wody w pobliżu mostu Świętojańskiego.

Za sprawne przeprowadzenie prac składam podziękowania wykonawcy zadania – pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. oraz podwykonawcy – firmie Instal-Bud
Paweł Świderski z Pułtuska.

Burmistrz Miasta Pułtusk

  Wojciech Gregorczyk