Podziękowania
Facebook
Facebook
YouTube

„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich,
którzy są w potrzebie (…)”.Phil Bosmans

Drodzy Darczyńcy!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w udzielenie pomocy – osobom prywatnym, przedsiębiorcom, przedstawicielom Kościoła, zakładów pracy, osobom pełniącym funkcje publiczne, stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym, które ofiarowały bezinteresowne wsparcie osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych oraz działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mających miejsce na terenie naszej gminy w ostatnim okresie czasu w postaci pożarów i uszkodzenia budynków mieszkalnych (zerwania dachu).

Zebrane sprzęty gospodarstwa domowego, odzież, środki czystości, meble i materiały budowlane zostały przekazane osobom potrzebującym.

Dziękujemy również za wsparcie w zorganizowaniu pomocy na rzecz obywateli Ukrainy, dzięki któremu Ośrodek jest w stanie świadczyć pomoc rzeczową dla osób, które opuściły swój kraj z powodu konfliktu zbrojnego.

Serdecznie dziękujemy!!!

Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

podziękowania dla darczyńców od MOPS