Facebook
Facebook
YouTube

Straż Miejska w Pułtusku składa serdeczne podziękowania wszystkim uczniom i wychowankom Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem, którzy kierując się nakazem kochających serc, uzbierali pod opieką swoich nauczycieli ogromną ilość karmy zarówno suchej, jak i mokrej, i z niekłamaną radością przekazali ją na rzecz bezdomnych czworonogów znajdujących się pod naszą opieką.
To niezwykła pomoc i świadectwo dojrzałości człowieczeństwa, mimo tak młodego wieku.

Straż Miejska w Pułtusku,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku