Podsumowanie quizu internetowego „Na tropach literatury” 12
Facebook
Facebook
YouTube

W ramach XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela zorganizowała quiz internetowy „Na tropach literatury” o zasięgu ponadlokalnym, skierowany do miłośników literatury pięknej. W czwartek 25 maja 2023 r. w Czytelni miało miejsce uroczyste podsumowanie quizu. Zadanie uczestników polegało na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania z dziedziny literatury, które umieszczano codziennie od 8 do 12.05. 2023 r. na stronie internetowej Biblioteki.

Ogółem wpłynęło 21 prac z terenu powiatu pułtuskiego. Jury w składzie:
Dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej Bożena Potyraj, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Kamil Uchnast, bibliotekarz Szymon Wotawa przyznało 16 równorzędnych nagród które otrzymali: Ewa Kowalska, Paulina Ostrowska, Zofia Ostrowska, Magdalena Górska, Ewelina Wielechowska, Krystyna Bystrek, Wiktoria Gołębiewska, Wanessa Kwiatkowska, Lena Rzepkowska, Kinga Sosnowicz-Karczewska, Zofia Wądolna, Agnieszka Religa, Katarzyna Jałmużna, Wiktoria Rzeczkowska, Amelia Ostaszewska, Miłosz Wiśniewski.

Laureatom nagrody wręczyli Sekretarz Powiatu Katarzyna Jankowska oraz Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski.

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku