Głosowanie na najpiękniszy mural
Facebook
Facebook
YouTube

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, choć nie wyłącznie, i bez względu na wiek, wykształcenie oraz osobiste talenty, do wzięcia udział w plebiscycie muralowym poprzez wskazanie jednego z malowideł powstałych ostatnio w pułtuskiej przestrzeni miejskiej jako najlepszego, wraz z uzasadnieniem swojego wyboru. Głosowanie będzie trwało od 1 do 15 kwietnia br. za pośrednictwem poczty e-mailowej, z dopiskiem PLEBISCYT MURALOWY, którą prosimy kierować na adres: pks@pultusk.pl . Najciekawsze argumentacje, jakie od Państwa otrzymamy, zostaną wyróżnione i docenione przez Burmistrza. Dodatkowym wzmocnieniem zgłoszenia może być próba odczytania szczególnego, acz domyślnego, lecz aktualnie bardzo ważnego przesłania, wynikającego z przekazu chronologicznie najmłodszego muralu noszącego nazwę „Pułtuski Hejnał”.

1. Mural muzyczny Krzysztofa Klenczona
2. Jubileuszowy mural z okazji 100-lecia Nadnarwianki
3. Mural “Pułtuskie Skrzydła”
4. Mural “Moja rzeka”
5. Mural “Hejnał Pułtuski”

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku