Piknik Ekologiczny w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku 42
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W poniedziałek, 25 września br. w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odbył się Piknik Ekologiczny pn. „Świadomość ekologiczną mamy, na rzecz środowiska działamy”.

Najważniejszą ideą Pikniku było pokazanie jak łatwo jest być eko na co dzień. Organizatorzy w ten sposób połączyli dobrą zabawę z wiedzą ekologiczną i przypomnieli wszystkim o obowiązku opieki nad naszą Ziemią i jej dobrami, ponieważ największym zagrożeniem dla przyrody jest niewiedza i nieświadomość skutków działania. Na pikniku nie zabrakło atrakcji dla dzieci, takich jak warsztaty ekologiczne, konkursy oraz gry i animacje dla najmłodszych.

Podczas Pikniku zostały również przyznane nagrody w konkursach: ,,Jestem eko”, ,,Świat w naszych rękach’’ oraz ,,Eko-zabawka”, które wręczyli: Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW – Kamila Mokrzycka, Członek Rady Ministrów – Henryk Kowalczyk, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk – Mateusz Miłoszewski, Przewodniczący rady Miejskiej w Pułtusku – Ireneusz Purgacz, Przewodnicząca Oświatowej Solidarności – Jolanta Siejbik, Prezes Powiatowego Oddziału ZNP – Maria Korbal oraz Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku – Dorota Dębska.

Link do informacji o udzielonym dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Warszawie :

http://zs2pultusk.pl/pultuski-piknik-ekologiczny-zadanie-realizowane-w-ramach-programu-wojewodzkiego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-warszawie-ekologiczny-piknik-rodzinny/

Wydział Promocji, Kultury i Sportu