Forum współpracy polsko-ukraińskiej „Ramię przyjaciela” 56
Facebook
Facebook
YouTube

27 marca w pułtuskim zamku odbyła się pierwsza część Forum współpracy polsko-ukraińskiej „Ramię przyjaciela”. Podczas konferencji spotkali się polscy i ukraińscy przedstawiciele władz publicznych, dyplomaci, naukowcy, samorządowcy oraz reprezentanci firm biznesowych.
Organizatorami Forum są: Samorząd Gminy Pułtusk, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, NGO „Dom Polonii na Wschodzie” z siedzibą w Charkowie.
Delegację  z Ukrainy reprezentowali: Oksana Malysheva – Kierownik Aparatu  Wykonawczego Charkowskiej Rady Obwodowej, Radny Charkowskiej Rady Obwodowej, Maksym Kolinko – Zastępca Kierownika Aparatu Wykonawczego Charkowskiej Rady Obwodowej, Oleh Chernobai – Sołtys Rady Sołeckiej miasta Pisoczyn, Yana Zaiets – Kierownik Funduszu Regionalnego „Szczęśliwy Dom”, Igor Zakharchenko – Radny Charkowskiej Rady Obwodowej, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Turystyki  Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Galyna Minayeva – Burmistrz Miasta Czugujew obwodu Charkowskiego, Olena Moroz – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Terytorialnego i Lokalnego oraz Stosunków Międzynarodowych Biura Wykonawczego Rady Obwodowej, Ievgenii Grytskov – Doradca Przewodniczącego Charkowskiej Rady Obwodowej, profesor Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia O.M. Beketowa, Sofia Butko – Docent w Katedrze języka ukraińskiego, koordynator Polsko-Ukraińskiej współpracy Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. W. Karazina, Igor Balaka – wolontariusz, dziennikarz, przedsiębiorca, Anastasija Bleshchunova – Prezes NGO Fundacji CF „TrueHelp”, Elvira Seidpva-Bohoslovska – Wiceprezes NGO Fundacji CF „TrueHelp”, Vladyslav Bohoslovskyi – Wiceprezes NGO Fundacji CF „TrueHelp”, Wasyl Zwarycz – Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej i Tamila Shutak – Pierwszy Sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Polskę reprezentowali: Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Patrona Honorowy Forum, Piotr Stachańczyk – Konsul Generalny Konsulatu RP w Charkowie, Maria Koc – Senator RP, przedstawicielka Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Konrad Wojnarowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, reprezentant Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mikołaj Falkowski – Prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Wojciech Gregorczyk – Burmistrz Miasta Pułtusk, Krzysztof Łachmański – Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Aleksander Giedroyć – Prezes Stowarzyszenia NGO „Dom Polonii na Wschodzie” z siedzibą w Charkowie i Michał Kisiel – Dyrektor Domu Polonii w Pułtusku.
W obradach Forum uczestniczyli również Przewodniczący Rady Powiatu Pułtuskiego Tadeusz Nalewajk oraz Starostowie Jan Zalewski i Beata Jóźwiak. Nie zabrakło też Mateusza Miłoszewskiego – Zastępcy Burmistrza Pułtuska, Patrycji Kazimierczak – Sekretarza Miasta Pułtusk i Teresy Turek Skarbnika Miasta Pułtusk.
Obrady Forum wsparli swoimi ofertami przedstawiciele banków: Paweł Gruza – Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski i Radosław Hutnik – Dyrektor Pionu Bankowości Przedsiębiorstw,  Wojciech Tarasiuk – Wiceprezes Zarządu Kredobanku, jak również Zbigniew Szołyga – Dyrektor Generalny PZU Ukraina Ubezpieczenia na życie.
Swoją obecnością konferencję uświetnili przedstawiciele Akademii Finansów i Biznesu VISTULA Rektor – profesor Wawrzyniec Konarski i Dziekan Wydziału Humanistycznego – doktor Małgorzata Gogolewska-Tośka.
Podczas drugiego panelu była okazja zaprezentowania swoich firm przez polski, w tym lokalny biznes. Skorzystali z niej m.in. przedstawiciele nw. przedsiębiorstw: GRUPA POLMLEK, MARDOM HOME, PBM ISBUD JÓZEF ŁATYFOWICZ, DROGI I MOSTY JAN KACZMARCZYK, ETI POLAM SP. Z O.O., GLAZ-BUD, IRMARK, INSTAL-BUD, GERWOOD SP. Z O.O., POLBRAM STEEL GROUP, ZAKŁAD MIĘSNY LENARCIK, BIALMED SP. Z O.O., APARATURA MEDYCZNA SP. Z O.O., MAZURSKI BANK ŻYWNOŚCI W PISZU, BANK ŻYWNOŚCI W CIECHANOWIE.
Poniedziałkowe spotkanie było impulsem do nawiązania kontaktów i perspektywicznej współpracy rodzimych przedsiębiorstw głównie z podmiotami obwodu Charkowskiego. Drugi dzień Forum (28 marca) przewidziano na wizyty i zwiedzanie ww. firm.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku