Maszt solarny
Facebook
Facebook
YouTube

W ramach planu poprawy bezpieczeństwa przewidzianego w projekcie inwestycyjnym pn. „Remont ciągu ulic Starego Miasta o dł. 1523 m wraz z mostem w Pułtusku”, realizowanego dzięki  dofinansowaniu
z wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych, wykonane zostaną wyniesione przejścia dla pieszych doświetlone masztami oświetlenia solarnego. W załączeniu fotografie z montażu i ustawienia lamp.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych