Facebook
Facebook
YouTube

W piątek, 20 listopada, na ulicy Bartodziejskiej była układana ośmiocentymetrowa warstwa wiążąca asfaltu. W przyszłym tygodniu planowane jest ułożenie górnej warstwy ścieralnej. Prace przy realizacji inwestycji zmierzają ku końcowi. Jeżeli nie pojawią się jakieś nieprzewidziane trudności, jeszcze w listopadzie mieszkańcy i użytkownicy ulicy będą mogli korzystać z nowiutkiej nawierzchni jezdni oraz wygodnego ciągu pieszo-rowerowego o długości 669 metrów.

Rozpoczęły się również prace związane z kontynuacją zadania „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” na ulicy Granicznej. Aktualnie wykonywana jest przebudowa przepustu łączącego ulicę Graniczną z ulicą Sarbiewskiego. Połączenie ulic Bartodziejskiej, Granicznej i Sarbiewskiego ciągiem pieszo rowerowym skutkować będzie w efekcie wybudowaniem wzdłuż tych ulic niemal 2 kilometrów nowych tras rowerowych.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku