łąka kwietna na Skarpie
Facebook
Facebook
YouTube

Wszystko zaczęło się rok temu, gdy Gmina Pułtusk zdecydowała się na  posianie pierwszej łąki kwietnej
w części nowo tworzonego parku przy ulicy Widok w ramach urządzania nowych terenów zieleni miejskiej. Obecny rok będzie więc czasem sprawdzianu tego eksperymentu. W wielu polskich miastach urządzanie łąk kwietnych się sprawdziło. Tego typu rozwiązania poprawiają estetykę miast, oczyszczają powietrze
i glebę oraz kumulują wilgoć, ale również dają schronienie pszczołom i innym owadom. W prawidłowo obsianych terenach zielonych kwitnienie rozpoczyna się w maju, a kończy w październiku. Jedne rośliny przekwitają, inne zakwitają i łąka co kilka dni zmienia swoje ubarwienie i zapach. Takie rozwiązania są bardzo ekonomicznym działaniem. Łąki kwietne nie wymagają nawadniania i regularnego koszenia. Docelowo mogą stać się ważnym czynnikiem adaptacji miasta do zmian klimatycznych.

Zaczęło się tegoroczne kwitnienie. Pierwsze efekty są już widoczne. Barwny korowód dopiero daje przedsmak swoich możliwości. Jest elementem, który odbierany poprzez zmysły wzroku, zapachu i dotyku kwalifikuje łąkę kwietną do katalogu zieleni sensorycznej.

A oto gatunki roślin łąkowych, których możemy się spodziewać w pułtuskiej wiązance kwiatowej
w parku przy ul. Widok:

 • Miłek letni – Adonis aestivalis,
 • Szarłat zwisły – Amaranthus caudatus,
 • Ogórecznik lekarski Borago officinalis,
 • Chaber bławatek– Centaurea cyanus,
 • Gipsówka wytworna – Gypsophila elegans,
 • Wieczornik damski– Hesperis matronalis,
 • Len zwyczajny – Linum usitatissimum,
 • Łubin wąskolistny– Lupinus angustifolius,
 • Łubin żółty– Lupinus luteus,
 • Rumianek pospolity– Matricaria chamomilla,
 • Maciejka (Lewkonia dwurożna)– Mattihiola bicornis,
 • Czarnuszka damasceńska – Nigella damascenka,
 • Wiesiołek – Oenothera lamarckiana,
 • Mak polny– Papaver rhoeas,
 • Facelia błękitna– Phacelia tanacetifolia,
 • Rezeda wonna (rezeda pachnąca) – Reseda odorata.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych