Pasowanie na przedszkolaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie 11
Facebook
Facebook
YouTube

We wtorek, 15 listopada br., przedszkolaki, które przez najbliższy rok będą uczęszczały do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie złożyły ślubowanie. W obecności rodziców, wychowawców i gości przyjęto dzieci do społeczności przedszkolnej. Aktu pasowania na przedszkolaka dokonała Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie Bożena Kościk.

W imieniu Samorządu Gminy Pułtusk życzenia i gratulacje przedszkolakom złożył Mateusz Miłoszewski – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk.

zdjęcia: ZSP w Przemiarowie,

Wydział Promocji, Kultury i Sportu