Pamiętaj o pierwszej racie podatku
Facebook
Facebook
YouTube

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 15 marca 2023 r. upływa termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego.
Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanym
w Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub na wskazany w decyzji podatkowej na rok 2023
indywidualny nr konta bankowego.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku