Opłata za posiadanie psa
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Referat Podatków i Opłat Lokalnych  przypomina, że zgodnie z Uchwałą nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 października 2019 roku, do dnia 16 maja br. należy uiszczać opłatę od posiadania psa w wysokości 50 zł za każdego psa.

Opłat można dokonywać na rachunek bankowy Bank PKO BP/o Pułtusk nr 16 1020 1592 0000 2902 0276 3555 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Informacji w sprawie uiszczania opłaty można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pokój nr 7, tel. 23 306 72 07

Referat Podatków i Opłat Lokalnych