nowe ławki

18 listopada na ulicy Świętojańskiej zamontowano sześć ławeczek umożliwiających przechodniom skorzystanie z nich bądź to w trakcie zwiedzania miasta, robienia zakupów, jak również podczas spaceru. Ławeczki są piękne, dwustronne i świetnie licują z efektami niedawno wykonanego remontu ulicznej nawierzchni. Pułtuszczanie bardzo dobrze oceniają inicjatywę. Fotoreporter usłyszał m.in. taką opinię: Nareszcieczytaj więcej…

życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego od Samorządu Gminy Pułtusk

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom Socjalnym pracującym na terenie Gminy Pułtusk oraz wspierającym ich Wolontariuszom, jak również ludziom dobrej woli, którzy angażują się w pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy,składamy serdeczne podziękowania i przekazujemy wyrazy uznaniaza trud i wysiłek w realizacji tak ważnej roli społecznej. Życzymy Państwu wszelkiejczytaj więcej…

W trakcie realizacji II etapu remontu zjeżdżalni wodnej na pływalni MOSiR wykonywana jest obecnie termomodernizacja zjeżdżalni – jej ocieplenie pianką poliuretanową o grubości 8-10 cm na odcinku 64 m poza budynkiem oraz montaż płaszczy z laminatu, którymi okrywana jest warstwa ocieplająca obiekt. Informujemy, że na początku remontu, w trakcie realizacjiczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że dla klientów oraz kontrahentów sklepów i zakładów usługowych znajdujących się przy przewężeniu ulicy Nowy Rynek, od skrzyżowania z ulicą Reformacką do skrzyżowania z ulicą Panny Marii, wyznaczono nowy parking 30-minutowy, usytuowany obok pasa jezdni przeznaczonego dla miejscowych taksówek. Gdyby zabrakło miejsca na tym parkingu,czytaj więcej…

wyniki konkursu

W poniedziałek, 16 listopada 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku został rozstrzygnięty Gminny konkurs na ,,Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało:  „Maleńka Dziecina nam się narodziła!” Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:   Kategoria I – przedszkolaki i klasy „0”czytaj więcej…

Program „Zawsze w niedzielę” był w latach 60 ub. stulecia cyklem reportażowym poświęconym Turniejowi Miast – popularną audycją Telewizji Polskiej, uwielbianą przez telewidzów w całym kraju. Turnieje Miast prowadził jeden z najbardziej znanych, obecnie już legendarnych spikerów i prezenterów telewizyjnych – Eugeniusz Pach – reporter, sprawozdawca, dokumentalista i reżyser. Wczytaj więcej…

Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekającychczytaj więcej…

Podpisanie umowy na utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w PSP nr 4

W poniedziałek, 16 listopada 2020 r. w Pułtusku  Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kamila Mokrzycka podpisała z Zastępcą Burmistrza Miasta Pułtusk Mateuszem Miłoszewskim umowę o dofinansowanie  zadania pn. „Dofinansowanie utworzenia Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im.czytaj więcej…

Jak poinformował wykonawca remontu drogi krajowej DK 61, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 8.00 zostanie zlikwidowany objazd ulic 3-go Maja i Daszyńskiego. Po tym terminie mogą jeszcze wystąpić przejściowe trudności w ruchu drogowym w okolicach skrzyżowania ulicy Warszawskiej zczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/297/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, od dnia 1 stycznia 2021 r. wyłącza się nieruchomości niezamieszkałe z gminnego systemu odbieraniaczytaj więcej…

Ulotka o segregacji odpadów

Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/298/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk, dla bioodpadów stanowiących odpady komunalne wprowadza się obowiązek posiadania przez właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym pojemników na bioodpady w kolorze brązowym, a wczytaj więcej…

konsultacjeSpołeczne

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2021 z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zwany „Programem”. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowei podmioty wymienione w art.czytaj więcej…

W związku z prośbą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w sprawie rozpowszechnienia informacji o przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest: „Wymiana pokryć dachowych w jednostkach PP Młodzieszyn, KPP Białobrzegi, KPP Pułtusk, KPP Szydłowiec – realizacja zaleceń pokontrolnych” informujemy, że więcej informacji w tej sprawie znajduje się pod adresem: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone-z Urząd Miejskiczytaj więcej…

11 listopada po zakończeniu Mszy św. w intencji Ojczyzny ks. Infułat Wiesław Kosek dokonał symbolicznego poświęcenia wyremontowanych w tym roku pułtuskich ulic staromiejskich. Ta ogromnych rozmiarów inwestycja była zadaniem dwuetapowym, realizowanym pod nazwą „Remont ciągu ulic Starego Miasta o długości 1523 m wraz z mostem w Pułtusku”. Obejmowała renowację ulic:czytaj więcej…

W związku z prośbą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu w sprawie rozpowszechnienia informacji o przetargu, którego przedmiotem zamówienia jest „KPP Pułtusk – budowa nowej siedziby przy ul. Curie Skłodowskiej 3” informujemy, że więcej informacji w tej sprawie znajduje się pod adresem: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone/ Urząd Miejski w Pułtuskuczytaj więcej…