Pułtusk gmina mapa

Burmistrz Miasta Pułtusk przeznaczył do wydzierżawienia grunt stanowiący część działki nr ewid. 6/18 oraz działkę nr ewid. 6/19, położone w obrębie 13 miasta Pułtusk. Przedmiotowe działki objęte są księgą wieczystą KW OS1U/000038242/9. W/w działki położone są na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia wczytaj więcej…

Pułtusk gmina mapa

Burmistrz Miasta Pułtusk przeznaczył do wydzierżawienia grunt stanowiący część działki nr ewid. 62/4 położonej w obrębie 20 miasta Pułtusk. Przedmiotowa działka objęta jest księgą wieczystą KW OS1U/00044895/6. W/w działka położona jest na terenie nieobjętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Grunt przeznaczony do wydzierżawienia w celu ustawienia przyczepy gastronomicznej i ogródkaczytaj więcej…

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4z klasami sportowymi im. I. Szewińskiej w Pułtusku https://psp4pultusk.edu.pl/index.php/instrukcja-logowania-na-szkolne-konto Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pułtusku https://psp3pultusk.edupage.org/? Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. H. Sucharskiego w Pułtusku http://www.zs2pultusk.pl/ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. Potockiejczytaj więcej…

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 informujemy o zawieszeniu od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania handlu artykułami przemysłowymi, na terenie targowisk miejskich w Pułtusku zarządzanych przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej w  Pułtuskuczytaj więcej…

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono informacje dotyczące: pasm edukacyjnych TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli – link : https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje – link : https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu Ponadto, naczytaj więcej…

W dniu 15 marca br. w Płocochowie /k.Pułtuska (okolice skrzyżowania z drogą prowadzącą do Nasielska) , został znaleziony piesek rasy mieszanej. Osoby mogące pomóc w ustaleniu właściciela lub chcące zaopiekować się psem proszone są o kontakt ze Strażą Miejską w Pułtusku z siedzibą przy ul. Staszica 35 w Pułtusku nrczytaj więcej…

W dniu 13 marca br. w Grabówcu /k.Pułtuska w okolicy posesji nr 40, został znaleziony piesek rasy mieszanej. Osoby mogące pomóc w ustaleniu właściciela lub chcące zaopiekować się psem proszone są o kontakt ze Strażą Miejską w Pułtusku z siedzibą przy ul. Staszica 35 w Pułtusku nr tel. 23 306czytaj więcej…

Szanowni Państwo, w związku z wydaniem przez Burmistrza Miasta Pułtusk zarządzenia nr 140/2020w  sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku informujemy, że w celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się  choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 został wprowadzony od dnia dzisiejszego (tj. 13 marca br.) doczytaj więcej…

W związku z zawieszeniem działalności szkół i placówek systemu oświaty od 16 do 25 marca br., dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Pułtusk zostali zobligowani do przygotowania oferty e-learningowej dla  uczniów oraz do poinformowania rodziców, gdzie i w jaki sposób można będzie z niej korzystać. Informację o przygotowanych ofertach e-learningowych zostanączytaj więcej…

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenia: Płatności obszarowe – aktualności dotyczące 2020 roku. Szkolenie odbędą się w dniu 27.03.2020 r. od godziny 10.00 w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul.Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk. Wykładowcy: pracownicy Biura Powiatowego ARIMR w Golądkowie. Informacjiczytaj więcej…