Maszt solarny

W ramach planu poprawy bezpieczeństwa przewidzianego w projekcie inwestycyjnym pn. „Remont ciągu ulic Starego Miasta o dł. 1523 m wraz z mostem w Pułtusku”, realizowanego dzięki  dofinansowaniu z wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych, wykonane zostaną wyniesione przejścia dla pieszych doświetlone masztami oświetlenia solarnego. W załączeniu fotografie z montażu i ustawienia lamp.czytaj więcej…

Znalezisko - mury miejskie z XVI w.

Interesujące znalezisko archeologiczne odsłonięto w pasie jezdni ulicy Świętojańskiej na jej odcinku między ulicą Kotlarską i Staszica. Patrząc od strony Rynku na przedmościu głównej historycznej arterii miasta, jest to fragment muru obwodowego przebiegającego ukośnie z wychyleniem w kierunku południowo-zachodnim, załamanego pod kątem prostym w przybliżeniu w kierunku północno-wschodnim. Konstrukcja ceglanaczytaj więcej…

Inwestycje PWiK Sp. z o.o.

W maju br. nastąpi odbiór końcowy inwestycji związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej o wartości prawie 5 000 000 złotych – tj. kanalizacji w ulicach: Wspólna i Rybitew, Białowiejska i Zielona Dróżka oraz Pod Wróblem. W czerwcu br. planowane jest zakończenie modernizacji węzła osadowego na oczyszczalni ścieków – wartość zadnia okołoczytaj więcej…

Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ,,Pamiętnik 2020”. Szczegóły dotyczące regulaminu znajdą Państwo pod linkiem: http://muzeum-niepodleglosci.pl/wydarzenia-w-palacu/konkurs-pamietnik-2020/czytaj więcej…

Remont piwnic pod wieżą ratuszową

W projekcie adaptacji piwnic starego ratusza przewidziano: przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wraz z budową schodów zewnętrznych oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania łącznika pomiędzy wieżą ratuszową a budynkiem ratusza z pomieszczenia informacji turystycznej na sezonową kawiarnię. Inwestycja w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wrazczytaj więcej…

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie informujemy, że  od  godz. 14.00  dnia 11.05.2020 r. do godz. 23:00 dnia 11.05.2020 r. na terenie Gminy Pułtusk prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 25 mm orazczytaj więcej…

przedszkole

Informujemy, że uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku został utworzony  Punkt Przedszkolny w Bobach przy Przedszkolu Wiejskim w Przemiarowie, który będzie funkcjonował od 1 września 2020 r. w budynku dotychczasowej szkoły filialnej w Bobach (Boby 15a). Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Osoby zainteresowaneczytaj więcej…

żłobek miejski w Pułtusku

Informujemy, że Żłobek Miejski w Pułtusku i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk wznawiają swoją działalność od poniedziałku, 11 maja 2020 r.  W sprawie zasad przyjmowania dzieci – prosimy o kontakt z poszczególnymi placówkami. Okres ograniczenia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk, został wydłużonyczytaj więcej…

Wejście do piwnic pod Wzgórzem Abrahama

Ideą przewodnią planowanej na ten rok inwestycji jest remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania historycznych piwnic magazynowych i korytarzy położonych wewnątrz Wzgórza Abrahama. Koncepcja zagospodarowania piwnic została wyłoniona w trybie konkursu architektonicznego w dniu 30.10.2018 roku, w której określono nowe funkcje obiektu. Teren wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwaczytaj więcej…

przedłużenie terminu płatnosci podatku1

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 27 kwietnia br. (poz.4892) została opublikowana uchwała nr XXVI/248/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Celem, przedłożenia Radzie przez Burmistrza Miasta Pułtusk uchwały, było wsparcie przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniuczytaj więcej…

Remont mostu Świętojańskiego

W dniu 7 maja br. tuż przed południem wykonano betonowanie uprzednio uzbrojonej drugiej kapy chodnikowej do granicy krawężnika Mostu Świętojańskiego, usytuowanej od strony północnej. W najbliższym czasie firma realizująca inwestycję przystąpi do wzmocnienia skarp, położy płytę najazdową od strony Placu Teatralnego, a w następnej kolejności zamontuje oporęczowania i w końcowejczytaj więcej…

Grzejnik

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców naszego miasta odnośnie temperatury w zajmowanych mieszkaniach zarząd PEC w Pułtusku uprzejmie informuje, iż obecnie nie funkcjonuje tzw. sezon grzewczy, który obowiązywał ustawowo od 15 września do 15 maja. To zarządcy budynków decydują w jakim okresie jest dostarczane ciepło do Państwa mieszkań, to naczytaj więcej…

W dniu 6 maja br. w Pułtusku w okolicach poczty ul. Traugutta została znaleziona łagodna i posłuszna suczka . Osoby mogące pomóc w ustaleniu właściciela lub chcące zaopiekować się psem proszone są o kontakt ze Strażą Miejską w Pułtusku z siedzibą przy ul. Staszica 35 w Pułtusku nr tel. 23czytaj więcej…

Remont ul. Nowy Rynek

Zakończył się kolejny ważny etap prac drogowych ciągu ulic „Starego Miasta” – ulica Nowy Rynek jest już po przebudowie nawierzchni chodników, jezdni i parkingów. Do sfinalizowania inwestycji w tym miejscu pozostaje zagospodarowanie biologicznie czynnej przestrzeni przyulicznej oraz wymiana infrastruktury oświetleniowej. W zieleńcach zostaną nasadzone atrakcyjne gatunki drzew i krzewów, m.in.:czytaj więcej…

Kostka brukowa

Gmina Pułtusk przekaże Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku kostkę betonową pochodzącą z odzysku z przebudowy dróg staromiejskich, w celu wybudowania parkingu osiedlowego w pobliżu bloków przy ul. Kombatantów 6, Kombatantów 8 oraz Tysiąclecia 27. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowychczytaj więcej…