Otwarcie plaży

Zapraszamy na otwarcie plaży w Pułtusku ! Już w sobotę, 26 czerwca, w godz. 11:00 – 19:00 czekał będzie na Państwa program, w którym nie zabraknie atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych mieszkańców naszego miasta i turystów. W programie m.in.: 11:00 – 14:00 Stoiska informacyjne (Komenda Powiatowa Policjiczytaj więcej…

Mając na uwadze liczne sygnały niezadowolenia z nieczynnej fontanny na pułtuskim Rynku, chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych Czytelników na złożoność tego problemu. Wiadomo przecież, że jeżeli takie czy inne urządzenie, które ma być udostępnione do użytku publicznego, jest niesprawne i mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia czy nawet życia ludzkiego, wówczas żadenczytaj więcej…

Uprzejmie informuję, że zwołuję XLIII Sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 25 czerwca 2021 r.  o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Sprawy różne i informacje. 4.  Raport o stanie Gminy Pułtuskczytaj więcej…

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że dnia 2 czerwca 2021 r. odbyły się Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. i Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o.  oraz dnia 14 czerwca 2021 r. Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. zczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zainstalowało na terenie miasta kurtyny wodne, które będą uruchamiane w upalne dni, w godzinach od 900 do 2000.Urządzenia te będą służyły przechodniom w trzech lokalizacjach: – Plac Teatralny 4 (przy kinie „Narew”), – ulica Rynek (fontanna miejska),czytaj więcej…

Prace remontowe w kamienicy przy ulicy Rynek 13 bardzo szybko postępują. Odbiór robót jest już coraz bliższy.Przypomnijmy, że inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Poprawa dostępności doczytaj więcej…

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego informujemy, że istnieje możliwość dowozu osób na szczepienia przeciw COVID-19, do punktów szczepień oddalonych nie dalej niż 20 km od granic Gminy Pułtusk. Jednocześnie informujemy, że dowozem do właściwych punktów mogą być objęte tylko osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w  stopniu znacznym o  kodzie Rczytaj więcej…

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego – wykonawca przebudowy ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – poinformowało o konieczności wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu od 16 czerwca br. w związku z przebudową ww. ronda i okolicznych ulic, aż do zakończenia realizacji inwestycji.W związku z powyższym apelujemyczytaj więcej…

Straż Miejska w Pułtusku składa serdeczne podziękowanie Pani Dorocie Wal – Prezesowi SPOŁEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Pułtusku, za przekazanie ze sklepu GAMA 60 kilogramów karmy dla bezdomnych psów znajdujących się pod naszą opieką. To godna naśladowania troska o naszych licznych podopiecznych. Straż Miejska w Pułtuskuczytaj więcej…

Ulice Sarbiewskiego i Graniczna praktycznie już są przebudowane. Pozostały jedynie drobne prace wykończeniowe, oznaczenia i kosmetyka. Odbiór robót coraz bliżej.Przypomnijmy, że przebudowa obydwu ulic wpisuje się w zadanie pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”. Inwestycjaczytaj więcej…

PolskiRock

Już w najbliższy weekend – 19-20 czerwca 2021 r., w amfiteatrze pułtuskiego Zamku odbędzie się koncert Polski Rock pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Henryka Kowalczyka, organizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Dom Polonii w Pułtusku we współorganizacji z Samorządem Powiatu Pułtuskiego oraz Samorządem Gminy Pułtusk. Zapraszamy! Wydział Edukacjiczytaj więcej…

Rozpoczęła się przebudowa ulic Sienkiewicza i Baltazara polegająca na rekonstrukcji jezdni, chodników, zjazdów oraz budowie ścieżki pieszo-rowerowej.Na ulicy Sieniewicza ścieżkę zaprojektowano po stronie północnej drogi, w miejsce istniejącego chodnika. W obrębie skrzyżowania z ulicą Baltazara ścieżka będzie przekierowana na południową stronę drogi. Utrzymany zostanie już istniejący pas postojowy o szerokościczytaj więcej…

zawody pływackie

W sobotę, 12 czerwca br. na pływalni miejskiej odbyły się zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka. Zawody były również okazją do świętowania 13. rocznicy otwarcia krytej pływalni w Pułtusku. Podczas zawodów Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski wręczył pamiątkową statuetkę Romanowi Łyszkowskiemu, nominowanemu przez Pułtuską Radę Sportu do nagrody Sportoweczytaj więcej…

Od 2 października ub.r. do 11 czerwca br. funkcja Sołtysa wsi Gromin nie była obsadzona, po śmierci wcześniej sprawującego tę funkcję śp. pana Ryszarda Tomczaka, ze względu na długotrwałą epidemię i brak możliwości zorganizowania wiejskiego zebrania wyborczego. W piątek, 11 czerwca, zebranie wreszcie się odbyło i wiejska społeczność dokonała długoczytaj więcej…

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. DANIELI PODLASIN Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku w latach 1966 – 1990. Rodzinie i Bliskim Zmarłej wyrazy najszczerszego współczucia składają Burmistrz Miasta Pułtusk, Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Pułtusku.czytaj więcej…