Apelujemy o rozwa­żenie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla miasta Jasła, które zostało dotknięte poważnymi skutkami nawałnic. W wyniku nawałnic, które przeszły przez Jasło w dniach 27 – 29 czerwca br., powstały straty, które obejmują zniszczenia, uszkodzenia, podtopienia, zamulenia i dotyczą m.in.: 70 ulic i 300 dojazdów, 12 budynków użyteczności publicznejczytaj więcej…

logo programu

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagiczytaj więcej…

W związku z ubieganiem się prze Gminę Pułtusk o środki umożliwiające zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu, 8 lipca br. Burmistrz Miasta Pułtusk podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupuczytaj więcej…

8 lipca br. Gmina Pułtusk zawarła umowę z Województwem Mazowieckim na uzyskanie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” w wysokości 126 690 zł (100% nakładów) na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Pułtusk. Inwentaryzacja źródeł ogrzewania pozwoli poznać rzeczywisty problem związany z niską emisją,czytaj więcej…

8 lipca br. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wraz ze Skarbnikiem Miasta Pułtusk Teresą Turek podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowy na dofinansowanie zadań dla pięciu sołectw w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”. Sołectwa: Białowieża, Głodowo, Grabówiec, Gromin i Olszak otrzymały po 10 tyś. zł dofinansowania. Wczytaj więcej…

ratusz

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 15 lipca 2020 r.  o godz. 15.30. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmikuczytaj więcej…

plakat

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród najmłodszych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia rozlosujemy 100 hulajnóg. Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy: 1.czytaj więcej…

Podpisanie umowy

3 lipca br. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkól nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi wczytaj więcej…

NOWY ROZKŁAD JAZDY

Od  6 lipca 2020 r. (poniedziałek) komunikacja miejska będzie się odbywała na poszerzonych trasach i  według dodatkowych kursów linii A. W dni nauki szkolnej dodatkowo będzie funkcjonowała Linia B1. Aktualne rozkłady jazdy do pobrania zamieszczone są pod linkiem – kliknij Obowiązujące rozkłady jazdy zostaną wywieszone na przystankach autobusowych przed 6czytaj więcej…

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie informujemy, że  od godz. 05:56 dnia 03.07.2020 do godz. 19:00 dnia 03.07.2020 na terenie Gminy Pułtusk obserwuje i prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywamiczytaj więcej…

26 czerwca w Pułtuskim Ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie czterech umów z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu pułtuskiego na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińcu otrzymała  380 tys. zł dofinansowania na zakup nowego samochodu, natomiast jednostki OSP w Głodowie, Grabowcuczytaj więcej…

Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą tematyce wojny polsko-bolszewickiej: „Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa”. Zapraszamy wszystkich do korzystania! Ekspozycja „Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa” składa się z 20 plansz. Merytoryczne teksty przygotowali specjaliści z Muzeum Wojska Polskiego. Na wystawie pokazano zabytki ze zbiorów Muzeum orazczytaj więcej…

Kamienica przy ul. 17 Sierpnia 4

Gmina Pułtusk wykonała z własnych środków nową drewnianą klatkę schodową w kamienicy przy ulicy 17 Sierpnia 4, administrowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. Stan poprzedniej klatki schodowej był co najmniej niezadowalający i potrzebna była naprawa interwencyjna, podobnie zresztą jak wygląd i sprawność drzwi wejściowych, które również zostałyczytaj więcej…

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie informujemy, że  od  godz. 12.00  dnia 29.06.2020 r. do godz. 02:00 dnia 30.06.2020 r. na terenie Gminy Pułtusk prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu silnym i ulewnym, a w czasie burz także nawalnym. Prognozowana wysokośćczytaj więcej…

Grafika nieodpłatna pomoc prawna

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS,czytaj więcej…

wakacje nad wodą

Bezpieczeństwo dla każdego z nas jest najważniejsze, dlatego powinniśmy zadbać o nie sami. W czasie wakacji zmienia się nasz dotychczasowy porządek, czujemy się swobodni, rozluźnieni i beztroscy. Niestety podczas wakacji czyhają na nas różne zagrożenia, na które musimy być przygotowani. Dla bezpieczeństwa wypoczywających w czasie wakacji zostały opracowane ulotki, któreczytaj więcej…