Czerwcowy weekend świąteczny był bardzo korzystnym czasem z uwagi na potrzebę wzmocnienia wiązań oraz utwardzenia ław fundamentowych wykonanych pod budowę nowego przedszkola w Przemiarowie. Tu każdy tydzień, a nawet każdy dzień, odnotowuje znaczący postęp realizacji projektu. Pogoda również cały czas sprzyja budowlańcom. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Edukacji iczytaj więcej…

Informujemy, że w czwartek 10 czerwca w godzinach 8.00-15.00 w Pułtusku, w okolicach mostu im. Obrońców Pułtuska (mostu „wyszkowskiego”) oraz na rzece Narew będzie prowadzone szkolenie oddziału saperów z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Planowane ćwiczenia nie będą miały związku z żadnym zagrożeniem. Zajęcia będą się odbywały bez użycia środkówczytaj więcej…

Znakomita większość drzew posadzonych jesienią ubiegłego roku na nowo wyremontowanych ulicach staromiejskich: Świętojańskiej, Benedyktyńskiej Konopnickiej, Piotra Skargi, Panny Marii, Reformackiej i Nowy Rynek przyjęła się. Już widać pierwsze tego efekty. Drzewka są urocze. Nieliczne, które się nie przyjęły, zostaną wymienione zgodnie z rękojmią zawartą w umowie z wykonawcą zadania. Referatczytaj więcej…

Pod koniec listopada ubiegłego roku informowaliśmy Czytelników o rozpoczęciu modernizacji wysłużonego zaplecza kuchennego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki przy ulicy Tysiąclecia 14. Projekt remontu zakładał modyfikację pionu kuchennego do tego stopnia, by spełniał on standardy wyznaczone nowoczesnym stołówkom szkolnym. W tym celu konieczne byłoczytaj więcej…

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. ) wójtowie (burmistrzowie i prezydenci miast) mają obowiązek co roku – do 31 maja – przedstawiać radzie gminy raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalności  wójtaczytaj więcej…

Profesor Hensyk Samsonowicz odbiera akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Pułtuska

Henryk Bohdan Samsonowicz urodził się 23 stycznia 1930 roku w Warszawie, zmarł 28 maja 2021 roku również w Warszawie. Był wybitnym historykiem, mediewistą (badaczem średniowiecza), nauczycielem akademickim, profesorem nauk humanistycznych. W 1950 roku ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1954 roku uzyskał stopień doktora nauk historycznych, a wczytaj więcej…

Biegi Szewińskiej- 11 czerwca 2021 r.

11 czerwca br. na pułtuskim rynku odbędzie się kolejna, XVIII edycja międzynarodowych biegów przełajowych Ireny Szewińskiej. Zapraszamy do udziału i kibicowania biegaczom. Regulamin zawodów dostępny pod linkiem : https://www.psp4pultusk.edu.pl/index.php/xviii-biegi-2021/907-regulamin-xviii-miedzynarodowych-biegow-przelajowych-ireny-szewinskiej Wydział Edukacji i Promocjiczytaj więcej…

Na białym polu herb gminy Pułtusk, życzenia na dzień dziecka, na dole grafika, balony, gwiazdki

Dzień Dziecka to jeden z najpiękniejszych dni w roku. To dzień zabawy, radości, życzeń i prezentów. W imieniu Samorządu Gminy Pułtusk, wszystkim Dzieciom, a szczególnie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, z okazji Waszego święta życzymy zdrowia, szczęścia oraz miłości i troski dorosłych. Niech każdy dzień Waszego beztroskiego dzieciństwa będzie nieustającym iczytaj więcej…

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów iczytaj więcej…

Trasa kolejowa

Zaplanowane na jutro, 1 czerwca 2021 r., konsultacje w sprawie przebiegu trasy kolejowej Zegrze-Serock-Pułtusk-Maków Mazowiecki-Przasnysz zostały przełożone ze względu na konieczność uszczegółowienia wariantów przebiegu trasy. Konsultacje odbędą się do końca czerwca br. O nowym terminie ich przeprowadzenia będziemy informowali na bieżąco. Urząd Miejski w Pułtuskuczytaj więcej…

Zawartość przycmentarnych pojemników na odpady

W takcie wizji lokalnej przeprowadzonej 31 maja br. w miejscach składowania odpadów cmentarnych stwierdzono, że w pojemnikach przewidzianych do ich zbiórki znajdują się nie tylko przedmioty zgodne z przeznaczeniem, lecz ponadto m.in. odpady typowe dla gospodarstwa domowego – biodegradowalne oraz zmieszane, w tym też na przykład słoiki z przetworami spożywczymi, aczkolwiekczytaj więcej…

kondloencje śp. Profesor Henryk Samsonowicz

Z wielkim smutkiem i ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Henryka Samsonowicza wybitnego historyka, mediewisty, Honorowego Obywatela Pułtuska zasłużonego dla nauki, krzewienia kultury i historii Ziemi Pułtuskiej i Mazowsza. Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy najszczerszego współczucia Burmistrz Miasta Pułtusk,Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Pułtuskuczytaj więcej…

W piątek 28 maja Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, którego prezesem jest Pan dr Krzysztof Wiśniewski, przekazało Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pułtusku, na ręce Pani Kierownik Beaty Gemzy, 514 książek z przeznaczeniem dla podopiecznych Dziennego Domu SENIOR-WIGOR oraz świetlicy dziecięcej SŁONECZNIKOWA BRAĆ. Inicjatorką i organizatorką zbiórki była Pani Aleksandra Maria Lolo.czytaj więcej…