W czwartek, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok. Rolnikom, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, zostało już niewiele czasu na złożenie dokumentów w biurach powiatowych ARiMR.Można je także przekazać zaczytaj więcej…

ZAPROSZENIE NA SESJĘ - ZDJĘCIE RADNYCH PODCZAS SESJI

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 30 czerwca 2020 r.  o godz. 15.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Sprawy różne i informacje.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzeniaczytaj więcej…

Most Świętojański został otwarty, poświęcony, a salut armatni obwieścił to ważne długo oczekiwane wydarzenie. Po uroczystości bieżące i przyszłe inwestycje drogowe na terenie Gminy Pułtusk zostały omówione na konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim. Krótki rys historyczny mostu Świętojańskiego. W okresie od XV do XVII stulecia Pułtusk stanowił jeden z głównychczytaj więcej…

Dzisiaj, 23 czerwca br., tradycyjnie mieszkańcy regionu świętowaliby najkrótszą noc w roku nad brzegiem Narwi podczas “Pułtuskich Wianków”. Z troski o bezpieczeństwo lokalnej społeczności, w związku z epidemią Covid-19 organizatorzy wydarzenia zdecydowali, iż tegoroczne świętowanie “sobótki” w formie imprezy masowej nie odbędzie się. Tradycji jednak stało się zadość. Dbając, abyczytaj więcej…

Noc Świętojańska

Pułtuskie Wianki inspirowane słowiańskim świętowaniem najkrótszej nocy w roku, zwanej także Nocą Świętojańską od lat przyciągały lokalną społeczność nad brzeg rzeki Narew. Tegoroczna Noc Świętojańska, z powodu ograniczeń wywołanych epidemią koronawirusa nie będzie w Pułtusku obchodzona jak dotychczas. We wtorek, 23 czerwca zgodnie z chrześcijańską tradycją zostanie pobłogosławiona woda. Wszystkich,czytaj więcej…

Gaszynchallenge

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pułtusku z radością przyjęli wyzwanie od Starostwa Powiatowego w Pułtusku i przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej Gaszyn Challenge. Akcja ma na celu zebranie kwoty 9 067 177, 37 zł na terapię genową cierpiącej na rdzeniowy zanik mięśni 1,5 rocznej Tosi. Terapia, która zatrzyma SMA, możeczytaj więcej…

Rozważano aż trzy projekty balustrad – trzy różne wersje. Wygląd balustrad, kształt detali, ich grubość, były na bieżąco konsultowane i niejednokrotnie modyfikowane. Poszczególne warianty ewaluowały w miarę rzeczowego postępu prac. Chodziło o nawiązanie do historycznych tradycji obarierowania pułtuskich mostów usytuowanych na prawym ramieniu Narwi okalającym Wyspę. Ostateczną akceptację władz konserwatorskichczytaj więcej…

Aleja Wyszyńskiego - odbiór

W dniu 17 czerwca br. nastąpił odbiór robót w Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego wykonanych w ramach zadania pn.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”. Warto przypomnieć, że zakres robót obejmował przebudowę odcinka trasy od skrzyżowania zczytaj więcej…

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie informujemy, od godz. 10:00 dnia 17.06.2020 r. do godz. 24:00 dnia 17.06.2020 r. na terenie Gminy Pułtusk Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywamiczytaj więcej…

W tym roku mija 100. rocznica osobistego udziału w wojnie polsko-bolszewickiej i 80. rocznica śmierci Stanisława Zabokrzyckiego najdłużej urzędującego burmistrza miasta Pułtusk w dwudziestoleciu międzywojennym (w latach 1928-1940), człowieka, który w 1939 r. nie złożył rezygnacji z pełnionej funkcji i właśnie to przesądziło o jego aresztowaniu, męczeństwie i poniesieniu ofiaryczytaj więcej…

W dniu 10 czerwca br. Gmina Pułtusk zawarła dwie umowy z Województwem Mazowieckim. Pierwsza umowa dotyczy udzielenia dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 215.000 zł na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Nazwa inwestycji: „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w Gminie Pułtusk”. Dzięki udzielonejczytaj więcej…

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Pułtusk (budynki mieszkalne, gospodarcze oraz inne). Wnioski o udzielenie dotacji należy składać na formularzu wniosku wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Pułtusk. Wniosek wraz z załącznikamiczytaj więcej…

Takbila okolicznościowa

W dniu 10 czerwca br. Zastępca Burmistrza pan Mateusz Miłoszewski odebrał z rąk Prezydenta RP okolicznościową tablicę upamiętniającą 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Tablica ma na calu wspomnienie zwycięskiej bitwy i tych wszystkich bohaterów, którzy w czasie wojny polsko-bolszewickiej stanęli w obronie wolności i suwerenności Rzeczypospolitej. W sumie w skali całego kraju zostanieczytaj więcej…