Otwarcie wystawy pt. „Rozmówki polsko-wegierskie” w Galerii MCKiS w Pułtusku 23
Facebook
Facebook
YouTube

W środę 16 listopada w Galerii MCKiS w Pułtusku otwarto wystawę pod tytułem „Rozmówki polsko-węgierskie”.

Wystawę stanowi seria plakatów przedstawiających osoby szczególnie zasłużone w udzielaniu pomocy polskim uchodźcom na Węgrzech w okresie drugiej wojny światowej. Plakatom towarzyszą historyczne fotografie oraz krótkie teksty – ich autorem jest były ambasador Polski na Węgrzech – Grzegorz Łubczyk.

Prezentowana w Galerii MCKiS ekspozycja plakatów Krzysztofa Duckiego to praca doktorska powstała pod kierunkiem profesora Lecha Majewskiego na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Krzysztof Ducki urodził się w 1957 roku w Warszawie. Od 1982 roku mieszka w Budapeszcie, gdzie wyemigrował po wprowadzeniu przez komunistyczny rząd stanu wojennego. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracę dyplomową poświęcił ilustracji i projektowaniu książek. Jest znanym twórcą plakatów, ilustratorem książek, czołówek filmowych, a także scenografii do produkcji telewizyjnych i teatralnych.

Od 1987 roku jest jednym z założycieli grupy artystycznej DOPP (Krzysztof Ducki, István Orosz, Sándor Pinczehelyi, Péter Pócs), prezesem Węgierskiego Towarzystwa Plakatu (MPT) oraz wykładowcą na Wydziale Grafiki Katedry Komunikacji Wizualnej Budapeszteńskiego Uniwersytetu Metropolitan. Wielokrotnie nagradzany w konkursie na Najlepszy Plakat Roku  i na Biennale Węgierskiej Grafiki Użytkowej. Jest odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Pro Memoria” oraz odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Współorganizatorem wystawy jest Instytut Liszta – Węgierskie Centrum Kultury w Warszawie.

W otwarciu wystawy uczestniczyli m. in.: dr hab. Gábor Lagzi – Dyrektor Instytutu Liszta, prof. Adrienne Körmendy – emerytowana Konsul Generalna Węgier w Krakowie, Mateusz Miłoszewski – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk, Izabela Sosnowicz-Ptak – Dyrektor MCKiS w Pułtusku oraz Dorota Sobotka – Kierownik Wydziału Promocji i Sportu w Pułtusku.  

          

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku