Facebook
Facebook
YouTube

Operacja Czysta Rzeka to największa ogólnopolska akcja sprzątania rzek oraz ich okolic. Około 4600 wolontariuszy z 200 sztabów sprząta Polskę w ponad 350 akcjach w ramach 3. edycji Operacji Czysta Rzeka.
W sobotę, 24 kwietnia, do Operacji Czysta Rzeka przystąpili Pułtuszczanie. Jak co roku w sprzątaniu nabrzeży i okolicznych łąk Narwi wzięli udział m.in.: Oddział Wodny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „PEŁTA”, Pułtuski Klub Wodniaków, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Społeczna Straż Rybacka, Straż Miejska. Licznie i ochoczo stawili się do wykonania zadania pracownicy Urzędu Miejskiego – Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Akcję aktywnie wsparły: Policja, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Łowisko Specjalne Grabówiec oraz niezawodnie – gminna Spółka PPUK na czele z Prezesem. Nie zabrakło również wielu wspaniałomyślnych mieszkańców Pułtuska i okolic, którzy służąc słusznej sprawie, stanęli do akcji poświęcając swój wolny czas na wypoczynek, przeznaczając go na doprowadzenie naszej rzeki do stanu normalności. Wszyscy razem wykonali ogrom dobrej roboty – oczyścili nabrzeża Narwi i okoliczne łąki na obszarze całej gminy z kilkunastu ton rozmaitych zanieczyszczeń.
Uczestnikom tej niezwykłej, proekologicznej akcji należą się szczere podziękowania i wyrazy najwyższego uznania.
Dziękujemy również marketowi Intermarché oraz piekarni Pana Sławomira Białczaka za pomoc w ufundowaniu posiłków i napojów dla wszystkich osób biorących udział w pułtuskiej Operacji Czysta Rzeka.

Straż Miejska w Pułtusku,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku