Elewacja koszar
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Urząd Miejski w Pułtusku informuje o ogłoszeniu przez  SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie (będącą Zamawiającym) przetargu na  roboty budowlane inwestycji pn. „Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy przy al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku”.

Dokumentacja zamówienia dostępna jest pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8566065-f643-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Zwraca się uwagę, iż Zamawiający ustalił obowiązek dokonania oględzin obiektu przez wszystkich oferentów przed złożeniem oferty  pod rygorem iż oferty Wykonawców, którzy nie uczestniczyli w oględzinach, zostaną odrzucone, jako nie spełniające wymagań zamówienia. W dniu 29.05.2023 r. o godz. 10.00 Zamawiający przewiduje spotkanie na placu budowy al. Tysiąclecia 2A w Pułtusku, po uprzednim zgłoszeniu odbycia wizji.

Szczegółowe warunki przetargu i dane kontaktowe Zamawiającego znajdują się w dokumentacji zamówienia.

Urząd Miejski w Pułtusku, Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru nad Spółkami