Ogłoszenie MOPS 4
Facebook
Facebook
YouTube

OGŁOSZENIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, iż od dnia 12 kwietnia 2022r. pomoc rzeczowa dla obywateli Ukrainy będzie wydawana w magazynie mieszczącym się w budynku Spółdzielni Lokatorsko-Mieszkaniowej w Pułtusku przy Alei Tysiąclecia 11 (wejście do budynku od ul. 13 Pułku Piechoty od strony parkingu) od poniedziałku do piątku w godzinach 1200-1400.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku