Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

9 maja została oddana do użytku nowa droga relacji Lipniki Stare – Gromin. Jest to droga powiatowa, którą Powiat Pułtuski zrealizował wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe oraz Gminą Pułtusk. Koszt całości zadania wyniósł 2.779.460,16 zł, w tym 1.370.000,00 zł pochodziło z Funduszu Leśnego ze środków budżetu Lasów Państwowych, 1.159.460,16 zł stanowił wkład własny Powiatu Pułtuskiego, a Gmina Pułtusk przeznaczyła w budżecie na dofinansowanie zadania kwotę 250.000,00 zł.
Na uroczystości Starostowie Pułtuscy Jan Zalewski i Beata Jóźwiak gościli m.in.: Henryka Kowalczyka – Wicepremiera RM, Józefa Kubicę – Dyrektora Generalnego PGL Lasy Państwowe, Marka Romana – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji PGL Lasy Państwowe ze współpracownikami, Mateusza Miłoszewskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta Pułtusk, Roberta Wielkowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk, Cezarego Wojciechowskiego – Wójta Gminy Gzy oraz księdza dr. Romana Mosakowskiego – Proboszcza Parafii w Przewodowie. Po wystąpieniach gospodarzy oraz gości dokonano uroczystego poświecenia nowej drogi i przecięcia wstęgi symbolizującego jej otwarcie.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku