Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Pułtusku dotycząca przebiegu linii kolejowej przez miasto 13
Facebook
Facebook
YouTube

W poniedziałek, 19 grudnia, odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Pułtusku, podczas której Rada Miejska wyraziła stanowisko dotyczące przebiegu linii kolejowej przez miasto z pozytywnym wskazaniem wariantu W2A i negatywnym zaopiniowaniem pozostałych wariantów W1, W2 oraz W3, co było zgodne z propozycją Burmistrza. Jest to wariant przebiegu linii kolejowej przez miasto na zachód od planowanej obwodnicy, lecz w jej pobliżu (MAPA W ZAŁĄCZENIU: linia koloru różowego – wariant W2A kolei, linia koloru zielonego – plan lokalizacji obwodnicy).
W sesji udział wzięli Wicepremier Henryk Kowalczyk oraz Dyrekcja PKP S.A.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku