Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

14 września dokonano odbioru robót drogowych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Lipniki Nowe w Gminie Pułtusk”. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 170.000,00 zł ze środków budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Koszt całości inwestycji 346.141,07 zł. W ramach zadania został wykonany odcinek drogi o długości 572 m i szerokości 5 m o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m.
W odbiorze uczestniczył Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski.
Wykonawcą inwestycji była firma DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic. 

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku