Facebook
Facebook
YouTube

Od 4 maja br. na ulicy Staszica w obowiązującej obecnie organizacji ruchu zajdą następujące zmiany:

1. Ulica Staszica na odcinku od Alei Polonii do ulicy Świętojańskiej stanie się ulicą jednokierunkową z obowiązującym kierunkiem ruchu od Alei Polonii do ulicy Świętojańskiej.
2. Na jezdni wzdłuż chodnika od strony kanału zostaną wyznaczone miejsca do parkowania równoległego.
3. Będzie obowiązywał zakaz parkowania na chodniku.
4. Na ulicy Świętojańskiej przed ulicą Staszica zostanie umieszczony znak zakazu skrętu w prawo, a na ulicy Staszica od strony ulicy Świętojańskiej znak zakazu wjazdu.

Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku