MAPA RUCH JEDNOKIERUNKOWY UL KRAJEWSKIEGO
Facebook
Facebook
YouTube

Informujemy, że od 1 września br. ruch kołowy na części ulicy Rafała Krajewskiego – na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łączną w kierunku do skrzyżowania z ulicą Komisji Edukacji Narodowej – będzie się odbywał jednokierunkowo.
Na odcinkach od skrzyżowania z ulicą Komisji Edukacji Narodowej w stronę alei Wojska Polskiego i od skrzyżowania z ulicą Łączną do skrzyżowania z aleją Kardynała Stefana Wyszyńskiego ruch kołowy będzie się odbywał jak dotychczas – dwukierunkowo.
Zmiana regulacji ruchu na ww. odcinku ulicy między skrzyżowaniami związana jest z potrzebą zapewnienia poprawy bezpieczeństwa z uwagi na sąsiedztwo dwóch placówek zapewniających dzieciom opiekę i edukację – żłobka i przedszkola. Chodzi o to, by maksymalnie umożliwić rodzicom bezpieczne przywiezienie i odbiór dzieci z placówek. Ograniczenie ruchu do utrzymania zasady jednego kierunku, będzie również ułatwiało znalezienia miejsca postojowego dla samochodu.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku