Logo BIP
Facebook
Facebook
YouTube

Od 3 stycznia 2023 r. nastąpi zmiana wyglądu Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pułtusku dostępnego pod adresem https://bip.pultusk.pl .

Ze względu na technologiczne rozbieżności zamieszczone dotychczas informacje pozostaną na archiwalnej stronie dostępnej pod adresem https://pultusk.archiwum.bip.net.pl .