Facebook
Facebook
YouTube

W okresie jesiennym zostały zrealizowane nasadzenia drzew i krzewów w kilku miejscach na terenie miasta, będących do tej pory rejonami zaniedbanymi a niekiedy zupełnie zapomnianymi.

Nowy estetyczny wygląd zyskały między innymi: skwer przy zbiegu ulic Rynek i Młodzieżowej, pasaż wzdłuż ulicy Słowackiego przy ogrodzeniu Domu Polonii, zielone przestrzenie w ciągu pasa drogowego ulicy Jana Pawła II.

Najbardziej spektakularnej przemianie został poddany skwer znajdujący się przy skrzyżowaniu ulic: 17 Sierpnia i Mickiewicza. W tym miejscu posadzono atrakcyjne drzewa gatunku: klon srebrzysty i czerwony, jarząb i mało popularny lecz niedoceniany – miłorząb dwuklapowy. Pozostałą przestrzeń uzupełniają liczne krzewy, takie jak: berberys Thunberga, róża pomarszczona, jałowiec sabiński, kosodrzewina i irga Dammera. Wykonano również ścieżkę mineralną w kształcie litery V, a rabaty zostały pokryte wykładziną z domieszką żwirową w taki sposób aby do czasu rozrostu roślin zabezpieczyć je przed nadmiernym zachwaszczaniem.

Wzdłuż ulicy Jana Pawła II, na odcinku pomiędzy rondami, posadzono dwa rodzaje drzew – jarząb mączny i stanowiący niezwykłą rzadkość platan klonolistny, którego próżno szukać wśród terenów zielonych w naszym mieście.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki udziałowi środków pozyskanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego – z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Pułtusku”. Dofinansowanie stanowi 50% całości zadania. Wykonawcą prac była firma „Centrum Ogrodów, Grzegorz Czernik” z Kacic.

Wszystkie tereny zielone zostały wykonane z uwzględnieniem roślin wytrzymujących trudne warunki miejskie. Większość z nich wyróżnia się odpornością na niekorzystne warunki pogodowe, takie jak susza i mróz.

Poprzez sukcesywne zagospodarowywanie miejsc zaniedbanych nie nadających się pod inwestycje dynamicznie zmienia się wizerunek miasta i co najważniejsze – poprawie ulega jakość życia mieszkańców. Ponadto zwiększa się wilgotność powietrza i produkcja tlenu, dzięki czemu czas upałów staje się bardziej znośny. W okresie letnim zieleń stanowi najlepszą ochronę przed nadmiernym wpływem promieni słonecznych.