Uwaga na oszustów
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z pojawiającymi się informacjami o wizytach w Państwa domach osób podających się za przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Pułtusku, prosimy o czujność i weryfikowanie tych osób.

Na chwilę obecną, Gmina Pułtusk nie przeprowadza terenowej inwentaryzacji źródeł ciepła, ani nie współpracuje z żadną zewnętrzną firmą, która realizowałaby zadania związane z informowaniem o istniejących programach dofinansowujących czy proponującą konkretne urządzenia będące źródłem ciepła.

Każdą wątpliwość, co do osób, które proponują pomoc w ww. zakresie, mogą Państwo zweryfikować dzwoniąc pod numer 23 306 72 27 (Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska), a w przypadku podejrzenia oszustwa czy też wyłudzenia danych – pod numer alarmowy 112 (Policja).

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska