Urządzenie Strefy Zieleni w Amfiteatrze 7
Facebook
Facebook
YouTube

Przypominamy, że z braku możliwości wykorzystania dawnego amfiteatru przy ulicy Baltazara zgodnie z jego pierwotną funkcją ze względu na obowiązujące wymogi techniczne i bezpieczeństwa, zaplanowano remont obiektu i jedynie jego zabezpieczenie w taki sposób, aby nie stanowił on zagrożenia dla osób odwiedzających park.
Aby jednak relikty dawnego amfiteatru nie zaginęły, założono pozostawienie elementów, które są zachowane w dobrym stanie technicznym, w tym ich części w formie siedzisk wylewanych z użyciem kamienia polnego oraz murów oporowych zlokalizowanych u szczytu i u podnóża skarpy, a także schodów, które ze względu na brak możliwości wykorzystania na obszarze będącym miejscem użyteczności publicznej, nie mogą pełnić swojej podstawowej funkcji, nie posiadając minimalnych parametrów technicznych (szerokości biegu i wysokości). Pozostawione schody mogą być wykorzystane jedynie jako ewentualne przejście serwisowe dla obsługi zieleni.
Przewidziano przeobrażenie amfiteatru w rodzaj romantycznej trwałej ruiny przerośniętej bujną zielenią. W tym celu wykonano nasadzenia pnączy oraz roślin okrywowych.
W miejscu dawnej sceny została zainstalowana glorieta, która będzie pełniła funkcję stelażu dla pnączy, a także rolę znaku przestrzennego przy wejściu do zrewitalizowanych piwnic pod Wzgórzem Abrahama. 
Z uwagi na chęć pozostawienia funkcji koncertowej, z jaką kojarzony jest ów teren, pośrodku parku przewidziana jest jeszcze jedna instalacja – drewnianej altany pełniącej docelowo funkcję pawilonu muzycznego.
Przewidywane uspokojenie ruchu kołowego i ograniczenie związanego z nim hałasu, szczególnie uciążliwego od strony ulicy 3 Maja, które ma się dokonać w związku z  planowaną budową obwodnicy miasta, pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie terenu parku dla funkcji rekreacyjnych oraz turystycznych. Postanowiono bowiem zadbać o wprowadzenie elementów umożliwiających wykorzystanie przestrzeni publicznej szerokiemu gronu odbiorców. Planowany efekt jest do osiągnięcia poprzez instalację owej altany muzycznej w centralnym punkcie przestrzeni parkowej oraz instalację gloriety u podnóża amfiteatru, a zarazem w bezpośrednim sąsiedztwie XVI-wiecznych pojezuickich piwnic.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku