Facebook
Facebook
YouTube

10 czerwca w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego o zasięgu ogólnopolskim zatytułowanego „Krzysztof Klenczon… Muzyka ponad czasem”, objętego Patronatem Honorowym Starosty Pułtuskiego i Burmistrza Miasta Pułtusk.

Nagrodę specjalną Jury przyznało panu Markowi Szpejankowskiemu – autorowi książki pt. „Krzysztof Klenczon – polski John Lennon”.

I nagrodę zdobyła młodziutka pułtuszczanka – Zuzanna Żukowska, za wspaniały list do koleżanki.

II nagrodę otrzymała również pułtuszczanka pamiętająca i wspominająca z czasów swojego dzieciństwa i młodości Artystę oraz jego Rodzinę, zżytą z jej Rodziną – pani Grażyna Komorowska.

III nagrodę przyznano utalentowanemu studentowi lingwistyki – panu Szymonowi Żmijewskiemu z miejscowości Kraski-Ślesice.

Nie zabrakło też wyróżnień.

Wyróżnienie specjalne otrzymał pan Bogdan Malach z Gdańska.

Wyróżniono również autorów trzech oryginalnych utworów literackich: pana Macieja Komorowskiego z Pułtuska, panią Annę Gąsecką z Prusinowic, gm. Świercze i pana Adama Zarembę z Piskorni, gm. Pokrzywnica.

Podziękowania za wzięcie udziału w konkursie i gratulacje przekazali laureatom: w imieniu Starosty Pułtuskiego – pani Katarzyna Jankowska – Sekretarz Starostwa Powiatowego w Pułtusku, w imieniu Burmistrza Miasta Pułtusk – pani Dorota Sobotka – Kierownik Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz pani Bożena Potyraj – Dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku