Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W związku z napaścią militarną Rosji na Ukrainę, chcąc udzielić pomocy ludności narodowości ukraińskiej (m.in. rodzinom pracowników narodowości ukraińskiej, obecnie zamieszkałym na terenie gminy Pułtusk), w piątek (25 lutego br.) Burmistrz Miasta Pułtusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk. Uczestniczyli w nim stali członkowie Zespołu, przedstawiciele firm zatrudniających osoby narodowości ukraińskiej, a także przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komend Powiatowych – Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
W trakcie zebrania określono możliwości w zakresie zapewnienia czasowego zakwaterowania, wyżywienia oraz objęcia opieką medyczną i psychologiczną członków rodzin obywateli Ukrainy, którzy przybywają do naszego miasta. Przewidywana jest możliwość przybycia znacznej liczby osób wymagających w różnych formach naszej pomocy i wsparcia. Bądźmy solidarni z obywatelami Ukrainy.

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku