komisja
Facebook
Facebook
YouTube

Ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pułtusk na rok 2022.

Ogłoszenie i formularz zgłoszeniowy do pobrania:

Podpisane formularze zgłoszeniowe (zdjęcia lub skany) należy przesłać w terminie do 11 lutego 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dominik.pastewka@pultusk.pl

Samodzielny Referat Edukacji