Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Właściciele psów mieszkający na terenie Gminy Pułtusk mogą skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnych zabiegów sterylizacji swoich zwierząt.


Akcja prowadzona jest przez Gminę Pułtusk do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania budżetu. Zabiegi te można wykonać w Gabinecie Weterynaryjnym Waldemar Wysocki przy ul. Rybitew 16 w Pułtusku, z którym Gmina podpisała umowę. Zabiegi finansowane są w ramach realizacji Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pułtusk.

STERYLIZACJA

Zabieg sterylizacji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest dla zwierząt bezpieczniejszy niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych, które mają niepożądane działania uboczne.

Zalety zabiegu:

 • – u zwierząt poddanych zabiegowi zmniejsza się niekontrolowana agresja,
 • – nie dochodzi do ucieczek – zwłaszcza w okresie rui, dzięki czemu ogranicza się liczba zaginięć zwierząt, przypadki pogryzień czy wypadków komunikacyjnych z ich udziałem,
 • – nie dochodzi do nieplanowanych ciąż i pojawiania się niechcianych szczeniąt,
 • – większe przywiązanie do właścicieli – swojego „stada”,
 • – sterylizacja zapobiega wystąpieniu tzw. ciąży urojonej,
 • – sterylizacja eliminuje lub zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego oraz nowotworów sutków,
 • – dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą żyć dłużej.

ABC  zabiegów:

 • 1) Podczas zabiegu suki nie powinny być w trakcie cieczki/rui.
 • 2) Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
 • 3) Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
 • 4) Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

Koszt zabiegu obejmuje:

 • – wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, z którym Gmina zawarła umowę,
 • – wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji w narkozie infuzyjnej,
 • – zapewnienie psu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
 • – wizytę kontrolną, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Warunkiem skorzystania z zabiegu finansowanego przez Gminę Pułtusk jest:

 • – zgłoszenie psa do ewidencji i uiszczenie opłaty rocznej z tytułu posiadania psa,
 • – okazanie dowodu tożsamości,
 • – okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa),
 • – złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji psa. Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pułtusku oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu,
 • – ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia,
 • – ponadto wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
 • – liczy się kolejność zgłoszeń.

UWAGA: Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu klinicznym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu), gmina nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz, który będzie wykonywał zabieg.

Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze). Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.

W załączeniu do pobrania ZGŁOSZENIE PSA

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku