Modernizacja oświetlenia w Gminie Pułtusk-etap II dofinansowana prze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (tablica)
Facebook
Facebook
YouTube

Kolejne dofinansowanie na modernizację oświetlenia w Gminie Pułtusk.

Dnia 2 czerwca 2023 r. w ramach Programu: „Modernizacja oświetlenia” Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w Gminie Pułtusk- etap II”.

Całkowity koszt realizacji zadania:  329 997,70 zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie: 296 997,00 zł

W ramach zadania planuje się:

  • Wymianę  źródeł światła ulicznego w istniejących oprawach zainstalowanych na słupach położonych w ulicach: ul. Rybitew, ul. Szkolna, ul. Rynek, ul. Staszica, ul. Aleja Polonii,
    ul. Kotlarska, ul. P. Skargi, ul. Świętojańska, ul. M. Konopnickiej, ul. Benedyktyńska;
  • Wymianę słupów będących w złym stanie technicznym wraz z wymianą źródeł światła
    i opraw w ulicach: ul. Rybitew, ul. Szkolna, ul. Kotlarska, ul. Piotra Skargi, ul. Młodzieżowa, 
    Al. Polonii, ul. Benedyktyńska, ul. Staszica;
  • Wymianę opraw oświetlenia ulicznego w ulicach: Sukiennicza, ul. Mazura, ul. Harcerska, ul. Górna, ul. Kwiatkowskiego, ul. Solidarności, ul. Kard. S. Wyszyńskiego z wymianą słupów.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych