Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk oraz Dyrektor MOSiR w Pułtusku Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W czwartek, 27 kwietnia 2023 r., Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk powołał na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku Martę Tyszkiewicz-Wymysłowską. Nowa dyrektor MOSiR przejmie obowiązki z dniem 1 maja 2023 r.

Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Posiada sześcioletnie doświadczenie w pracy w samorządzie lokalnym.

Ze sportem związana jest od najmłodszych lat. Inicjatorka i organizator turniejów szachowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, odbywających się w Pułtusku.. Szachową pasję odziedziczyła po ojcu – Zbigniewie Tyszkiewiczu, pułtuszczaninie, szachiście – całe życie związanym z pułtuskim sportem i klubem MLKS Nadnarwianka Pułtusk.

Dotychczas, w Urzędzie Miejskim w Pułtusku pracowała na stanowisku inspektora ds. kultury i sportu w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu. Do jej obowiązków należało m.in.: koordynowanie i prowadzenie gminnych imprez z zakresu kultury i sportu, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Pułtusku, w tym z Pułtuską Radą Sportu, współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi działającymi na terenie miasta, współpraca z gminnymi placówkami oświatowymi przy realizacji zadań w zakresie kultury i sportu, planowanie i kontrola realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu finansowanych z budżetu gminy, propagowanie działalności sportowej, aktywizowanie instytucji i klubów na rzecz edukacji sportowej dzieci i młodzieży oraz współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej, planowanie i koordynowanie rozwoju oraz upowszechnianie form kultury fizycznej we wszystkich środowiskach społecznych. Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska w ramach obowiązków prowadziła sprawy związane z przyznawaniem stypendiów Burmistrza Miasta Pułtusk za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Z ramienia Urzędu Miejskiego koordynowała organizację corocznych, Pułtuskich Gal Sportu.

Ponadto, Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska w Urzędzie Miejskim w Pułtusku pełniła obowiązki starszego inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, pracując na samodzielnym stanowisku.

Obecny p.o. dyrektora MOSIR w Pułtusku, Marcin Nożykowski pozostaje na stanowisku kierownika pływalni miejskiej. Dziękujemy za dotychczasową  pracę, pełnienie obowiązków dyrektora jednostki i wkład w rozwój Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, licząc na dalszą, owocną współpracę w zakresie rozwoju pułtuskiej pływalni.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku