Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Dzięki miejskiemu monitoringowi kilka dni temu udało się namierzyć próbę zainstalowania skimmera w jednym z pułtuskich bankomatów. Skimmer to specjalnie przygotowana nakładka umożliwiająca pobieranie informacji z pasków magnetycznych kart płatniczych.
Po raz kolejny potwierdza się niezbędność kamer monitoringowych wzmacniających nasze bezpieczeństwo.

Straż Miejska w Pułtusku,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku