Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, jak również gości i turystów zwiedzających nasze miasto informujemy, że uruchomienie miejskiej fontanny nie jest aktualnie możliwe.
W ubiegłym roku zdiagnozowano znaczną liczbę poważnych problemów technicznych, zarówno jeśli chodzi o aparaturę instalacji hydraulicznej, jak i elektrycznej. Konieczne stało się przygotowanie nowego projektu. W projekcie tym przewidziano dokonanie niezbędnych napraw, ale również szereg unowocześnień, w tym wiele ciekawych efektów strumieniowych, świetlnych oraz akustycznych. Najważniejszym celem jest jednak możliwość użytkowania fontanny bez jakiegokolwiek ryzyka. Projekt ten został skierowany do planu budżetu.
Tymczasem zastępczo już wkrótce w pobliżu fontanny Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zainstaluje duży zraszacz powietrza.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku