Międzynarodowe spotkanie “Tolerancja i integracja osób niepełnosprawnych i starszych” 34
Facebook
Facebook
YouTube

W czwartek, 18 maja 2023r. w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku odbyło się spotkanie osób niepełnosprawnych i starszych zgodnie z projektem w ramach wymiany międzynarodowej uczniów Educating hearts (Edukujemy serca) z programu Erasmus +. Organizatorami spotkania byli : Publiczna Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego w Winnicy oraz Dzienny Dom
“Senior +” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Miasto Pułtusk obecnie odwiedziła młodzież z programu Erasmus. Uczniowie przyjechali z kilku krajów : Portugalia, Turcja, Hiszpania, Słowenia i Niemcy. Spędzają czas na zwiedzaniu i poznawaniu m.in. Pułtuska, Mazowsza i innych zakątków Polski.
Czwartkowych gości spotkania przywitał Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski oraz Beata Kowalska Kierownik Dziennego Domu “Senior +” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Następnie o działalności Dziennego Domu Senior + opowiedziała Teresa Woźniak Specjalista Pracy Socjalnej. W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Beata Gemza oraz przedstawiciele Zespołu Placówek Oświatowych
w Winnicy : Jolanta Grabarek i Krystyna Małgorzata Roze.
Podczas spotkania seniorzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-muzyczne oraz teatralne. Ostatnim punktem wydarzenia były wspólne warsztaty artystyczne w ramach integracji międzypokoleniowej.
Młodzież z programu Erasmus otrzymała upominki promujące Pułtusk z rąk Zastępcy Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusza Miłoszewskiego.

Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku